Alfa Romeo Logo

Models

Експо Милано 2015 Отваря врати заедно с FCA


Световната здравна организация (WHO), Американската агенция за безопасни и здравословни условия на труд (OSHA), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Международната организация на труда (ILO). Престижни световни награди Ангажиментът на Групата към модела на отговорно управление на бизнеса е бил признат през годините от много организации и агенции, оценяващи устойчивостта. Сред множеството класации, в които Групата може да твърди, че участва за шеста поредна година, е потвърдено, че FCA присъства не само в Световния индекс за устойчивост на Дау Джоунс (DJSI), но е и един от лидерите в индексите Italy 100 Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) и Italy 100 Carbon Performance Leadership Index (CPLI). Сред множеството други признания, получени от FCA, специално трябва да се спомене наградата Lean & Green Management за 2014 г., присъдена на завода в Помилиано д'Арко (Италия); наградата AEA Environment, която е била присъдена на програмата Árvore da Vida, промотирана от FCA Бразилия и наградата Best Employers for Healthy Lifestyles Gold, присъдена на FCA САЩ.

1